Jaderské moře

Jaderské moře, Jadran - Adriatické moře - vedlejší moře Středozemního moře mezi Apeninským a Balkánským poloostrovem, asi 132 000 km2. Sev. část je mělká (do 200 m), již. hluboká až 1 589 m. Teplota povrchové vody v létě je 24 - 26°C, slanost 30-38,5 promile. Při dalmatském pobřeží četné ostrovy (Rab, Pag, Korčula, Mljet). V zimě vane nad mořem studená bóra, v létě teplé scirocco. Rybolov. Podmořská ložiska ropy a zemního plynu. Hl. přístavy: Terst, Benátky, Rijeka, Koper, Split, Bar. Tur. ruch na celém pobřeží.