Jom Kippur

Jom Kippur, [hebr.] též někdy Yom Kippur relig. Den smíření. Vrcholný svátek judaistické tradice, vyvrcholení Vysokých svátků připadající na 10. den měsíce Tišri (zprav. září - říjen). O J. K. se dodržuje celodenní půst od jídla i vody, neohrožuje-li zdraví a život.