Orava řeka

Orava, tok na SZ SR a v Polsku; pravostranný přítok Váhu, je dlouhý 105,7 km, povodí l 992 km2, průměrný průtok v ústí 34,4 m3. s 1, specifický odtok 17,23 l . s 1. km 2. O. vzniká soutokem zdrojnic Bielé a Cierné O., které ústí do přehradní nádrže Oravy; zaúsťuje u Kraľovan jako O. do Váhu. Hl. přítoky jsou Polhoranka, Oravica, Zázrivka.