azyl

azyl [řec.], též asyl - pobyt, který poskytuje stát na svém území cizímu státnímu příslušníku, aby jej ochránil před zásahem státu jeho příslušnosti. Poskytnout a. je právo každého státu, vyplývající z jeho územní výsosti. Osoba požívající tohoto práva je azylant (též asylant).