refugee

refugee, [angl. refju'dži:] běženec, emigrant, politický uprchlík, utečenec. V.t. fugitive.