sedm svobodných umění

sedm svobodných umění, septem artes liberales - soustava školského vzdělání tradovaná z antiky, zal. na díle Aristotelově. Svobodná umění byla zákl. výuky na středověkých univ., především na artistických (pozdějších filoz.) fakultách; v 5.st. byla v záp. Evropě rozdělena na jednotlivé disciplíny trivium (gramatika, logika, rétorika) a kvadrivium (aritmetika, geometrie, astronomie, musika). Pův. dávána přednost triviu (hl. gramatika, výuka latiny a základů vzdělání), od 13.st. rétorice a dial. Od 15.st. se pod vlivem renesance prosazovaly přírodovědné disciplíny kvadrivia. Ze s. s. u. se v 16.-17.st. vyvinul systém spol. věd.